Hva er et opplæringskontor?

  • Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene
  • Lærlingene får opplæring i en eller flere av medlemsbedriftene
  • Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner
  • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontoret er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven.

Formål og oppgaver

  • Servicekontor for fagopplæring.
  • Bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontorene godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære.

Det er opplæringskontorenes oppgave og ansvar å påse at den samlede læretid dekker alle elementene i læreplanen. Lærlingene tilbys en rekke aktiviteter:

Disse tiltakene skal både stimulere lærlingene i selve læretiden og gi best mulig ballast til FAG-/SVENNEPRØVEN som er lærlingens store mål.