Verv Navn Bedrift Mail Telefon
Styreleder Magne Gøran Lyngstad Brunvoll AS magne.goran.lyngstad@brunvoll.no 41676074
Nestleder Holger Dyrli Br. Midthaug AS holger@midthaug.no 48284521
Bedriftsmedlem Ole Johnny Furset Tigmek AS ole@tigmek.no  91608271
Bedriftsmedlem Geir Atle Lillebø Tine Elnesvågen geir.atle.lillebo@tine.no 90855177
Ansattrepresentant Kai Lyngstad Brunvoll AS lai.lyngstad@brunvoll.no 91675387
Vara bedrift Kjetil Haga Oss-Nor AS kjetil.haga@ossnor.no  97976115
Vara ansatt Kjell Børge Olsen Astero AS kjell@astero.no   90540055
Assosiert medlem Målfrid Nesje Utdanningsavdelingen malfrid.nesje@mrfylke.no 71258795

Styret ble valgt på Generalforsamling for OTEK Nordmøre og Romsdal 6. juni 2020