Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver.
Vanligvis går opplæringen over fire år med to års forutgående skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen.
I fag der det ikke finnes opplæring i skole, kan all opplæring skje etter fastlagt plan i en bedrift. Opplæringen skal forberede lærlingen på fag-/svenneprøve i faget.

Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført yrkesutdannelse. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. I de gamle håndverksfagene er det fortsatt svennebrev som gjelder, men der industrien har tatt over for håndverket blir det likevel avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve. Fagprøven er da tilpasset bedriftens daglige produksjon.

Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Utdannelsen er da fullført og man er fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir ofte tilpasset bedriftens daglige produksjon.

Fagprøven skal bestå av

  • en planleggingsdel

  • en gjennomføringsdel

  • en dokumentasjonsdel

Vurdering

For å vurdere lærlinger underveis kreves det i Otek at lærlingen dokumenterer det han/hun har lært.

Vi bruker web basert opplæringsbok som lærling og bedrift får tilgang til.

Lærlingen får da mulighet til å legge inn tekst og bilder samt muligheten til å vurdere seg selv i læreplanmålene satt av Utdanningsdirektoratet.

 

OLKWEB1