Hovedløpet for lærling er 2 år i skole pluss 2 år i bedrift.

Som lærling har du mange fordeler, blant annet:

  • Sikker vei mot et fagbrev
  • Lønn under læretiden
  • Oppfølging under læreforholdet
  • Delta på lærlingsamlinger
  • Gode jobbmuligheter etter endt utdanning
  • Mulighet for videre utdanning etter fagbrev

 

Som lærling har du også plikter:

  • Følge HMS prosedyrene
  • Møte på tiden
  • Innsats og initiativ
  • Holde orden