Hvilke bedrifter som kan gi opplæring i de forskjellige fag, finner du under Medlemsbedrifter i menyen til venstre.

Ta kontakt med bedrifter selv

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

Får du avtale om læreplass, må det sendes inn bekreftelse til opplæringskontoret. Fyll ut skjemaet i "Avtale om læreplass" meny punktet til venstre

Dette bør du sjekke før du søker

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

 

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!

Formidling til læreplass skjer gjennom hele året.

Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju. Vær derfor tilgjengelig på mobiltelefon i hele formidlingsperioden. Endre opplysninger om deg på vigo.no

  • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no
  • Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse må du
    • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker).
    • melde fra til fagopplæringskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).

Tenk om bedriften ikke får tak i deg!