Beskrivelse av Teknisk allmennfag TAF

Studiespesialiserende utdanning med fagbrev. Teknisk allmennfag - TAF - er en fireårig kombinasjonsutdanning basert på teoriundervisning i skole og praksis i en moderne industribedrift. De tre første skoleårene er elevene tre dager på skolen og to dager utplassert i bedriften. Fjerde og siste året er elevene to dager på skolen og tre dager i bedriften. Opplegget er egentlig en kombinasjon av 3 år allmennfagutdanning med fordypning og vg1 og vg2 yrkesfaglig programområde, samt 2 år som lærling i bedrift. Her vil elevene ta fagbrev i det respektive fag det siste skoleåret. Dette utdanningsløpet vil ta 7 år, men TAF- opplegget komprimerer dette til 4 år. Etter hvert som dette opplegget blir kjent i bedriftene, øker etterspørselen etter TAF- elever.Søkningen til TAF er stor, og søkere er i stor grad sterke elever med svært gode karakterer fra ungdomsskolen. Bedriftene etterspør ingeniører med fagbrev, så dette er en unik måte å gi elevene gode kvalifikasjoner for høyere utdanning. Elevene vil ha fordypning i matematikk og fysikk. De kan da søke høyere utdanning ved høgskoler eller universitet (f.eks. HIT, Porsgrunn, HiBU, Kongsberg eller NTNU, Trondheim) eller ta seg jobb som fagarbeider.Erfaringene fra vestlandet er at ca halvparten tar seg jobb som fagarbeider etter endt utdanning. Mange av disse vil etter hvert gå inn i mellomlederstillinger. Etter hvert ser en også at en del av disse tar videreutdanning.

TAF nettside