NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LO UNGDOM

Landsorganisasjonens ungdomsside

LOFAVØR

Nettside for LO-organiserte