• Tilstedeværelse!
  • Max 5 dager udokumentert fravær pr. skole år.
  • Gjøre så godt de kan, ut i fra sine forutsetninger.
  • God orden og oppførsel.
  • Bruke muligheten i VIGO til å informere om fraværsårsak
  • Skrive søknad på www.otek.no 

(Skjemaet finner du under LÆRLING)